Hướng dẫn mở BigCoin trên iOS 9!

Trên hệ điều hành ios 9, khi bạn mở app lần đầu, sẽ có cảnh báo "Nhà phát triển Doanh nghiệp không được tin cậy". Bạn vui lòng vào cài đặt thiết lập như sau:

1. Vào phần “Cài Đặt” (Settting)

2. Vào “Cài đặt chung” (General)

3. Vào mục “Cấu hình” (Profile)

4. Nhấn vào “THE DIGITAL INCUBATOR PTY LTD”

5. Chọn “Tin cậy 'THE DIGITAL INCUBATOR PTY LTD' ” (Trust 'THE DIGITAL INCUBATOR PTY LTD') -> Nhấn Tin cậy (Trust)

6. Ra màn hình chính, mở lại ứng dụng BigCoin

Lưu ý: Việc thiết lập cài đặt tin cậy nhà phát triển này, KHÔNG ảnh hưởng đến chế độ bảo mật của máy và KHÔNG làm máy bị hack. Xin cảm ơn!