BigCoin

1

unknown

Mã mời: 54723058

Điểm số: 19368 (iOS: 218 lượt, android: 936 lượt , xác thực : 287)

Tỉ lệ xác thực : 24.9%

2

Văn Công

Mã mời: 29750761

Điểm số: 10192 (iOS: 82 lượt, android: 659 lượt , xác thực : 123)

Tỉ lệ xác thực : 16.6%

3

unknown

Mã mời: 77827297

Điểm số: 9568 (iOS: 122 lượt, android: 596 lượt , xác thực : 99)

Tỉ lệ xác thực : 13.8%

4

Lê Linh Anh

Mã mời: 38191981

Điểm số: 9299 (iOS: 169 lượt, android: 313 lượt , xác thực : 142)

Tỉ lệ xác thực : 29.5%

5

Nam Dong

Mã mời: 46934166

Điểm số: 7711 (iOS: 71 lượt, android: 392 lượt , xác thực : 117)

Tỉ lệ xác thực : 25.3%

6

Ngọc Hải

Mã mời: 14387401

Điểm số: 7608 (iOS: 78 lượt, android: 501 lượt , xác thực : 81)

Tỉ lệ xác thực : 14.0%

7

Hải Hoàng Tô

Mã mời: 99452273

Điểm số: 4651 (iOS: 15 lượt, android: 257 lượt , xác thực : 79)

Tỉ lệ xác thực : 29.0%

8

unknown

Mã mời: 01024170

Điểm số: 3876 (iOS: 58 lượt, android: 222 lượt , xác thực : 41)

Tỉ lệ xác thực : 14.6%

9

Ngắm Hoa Lệ Rơi

Mã mời: 58744916

Điểm số: 3437 (iOS: 25 lượt, android: 229 lượt , xác thực : 41)

Tỉ lệ xác thực : 16.1%

10

Lê Trà My

Mã mời: 46789243

Điểm số: 2848 (iOS: 42 lượt, android: 176 lượt , xác thực : 27)

Tỉ lệ xác thực : 12.4%

11

Quốc Vũ Trần

Mã mời: 04639615

Điểm số: 2785 (iOS: 35 lượt, android: 170 lượt , xác thực : 30)

Tỉ lệ xác thực : 14.6%

12

unknown

Mã mời: 43236833

Điểm số: 2556 (iOS: 30 lượt, android: 162 lượt , xác thực : 27)

Tỉ lệ xác thực : 14.1%

13

unknown

Mã mời: 49002723

Điểm số: 2394 (iOS: 22 lượt, android: 153 lượt , xác thực : 28)

Tỉ lệ xác thực : 16.0%

14

unknown

Mã mời: 10705277

Điểm số: 2132 (iOS: 22 lượt, android: 154 lượt , xác thực : 19)

Tỉ lệ xác thực : 10.8%

15

Phạm Quang Đạt

Mã mời: 89168767

Điểm số: 2117 (iOS: 39 lượt, android: 109 lượt , xác thực : 22)

Tỉ lệ xác thực : 14.9%

16

Vo Danh

Mã mời: 46724560

Điểm số: 2091 (iOS: 23 lượt, android: 117 lượt , xác thực : 27)

Tỉ lệ xác thực : 19.3%

17

Văn Hiếu

Mã mời: 49922563

Điểm số: 1950 (iOS: 14 lượt, android: 135 lượt , xác thực : 22)

Tỉ lệ xác thực : 14.8%

18

VìTương Lai CủaEm

Mã mời: 06299142

Điểm số: 1670 (iOS: 4 lượt, android: 130 lượt , xác thực : 19)

Tỉ lệ xác thực : 14.2%

19

unknown

Mã mời: 02034808

Điểm số: 1594 (iOS: 20 lượt, android: 113 lượt , xác thực : 13)

Tỉ lệ xác thực : 9.8%

20

Nguyễn Phi Đy

Mã mời: 19830805

Điểm số: 1558 (iOS: 8 lượt, android: 86 lượt , xác thực : 25)

Tỉ lệ xác thực : 26.6%

21

Tam Khong

Mã mời: 58861907

Điểm số: 1518 (iOS: 24 lượt, android: 81 lượt , xác thực : 17)

Tỉ lệ xác thực : 16.2%

22

Thanh Kim

Mã mời: 24271538

Điểm số: 1432 (iOS: 14 lượt, android: 89 lượt , xác thực : 17)

Tỉ lệ xác thực : 16.5%

23

Xí Xấu

Mã mời: 26308925

Điểm số: 1378 (iOS: 18 lượt, android: 86 lượt , xác thực : 14)

Tỉ lệ xác thực : 13.5%

24

unknown

Mã mời: 70396380

Điểm số: 1372 (iOS: 14 lượt, android: 89 lượt , xác thực : 15)

Tỉ lệ xác thực : 14.6%

25

Nguyễn Hạnh

Mã mời: 77162196

Điểm số: 1195 (iOS: 5 lượt, android: 65 lượt , xác thực : 20)

Tỉ lệ xác thực : 28.6%

26

Nam Vương Chu

Mã mời: 03428806

Điểm số: 1192 (iOS: 14 lượt, android: 74 lượt , xác thực : 13)

Tỉ lệ xác thực : 14.8%

27

unknown

Mã mời: 43862609

Điểm số: 1122 (iOS: 8 lượt, android: 84 lượt , xác thực : 11)

Tỉ lệ xác thực : 12.0%

28

Dang Pham

Mã mời: 87343008

Điểm số: 1115 (iOS: 7 lượt, android: 70 lượt , xác thực : 15)

Tỉ lệ xác thực : 19.5%

29

unknown

Mã mời: 72631347

Điểm số: 1115 (iOS: 11 lượt, android: 70 lượt , xác thực : 13)

Tỉ lệ xác thực : 16.0%

30

Đặng Minh Trí

Mã mời: 39598606

Điểm số: 1039 (iOS: 11 lượt, android: 83 lượt , xác thực : 7)

Tỉ lệ xác thực : 7.4%

31

Nguyễn Nhân

Mã mời: 22433451

Điểm số: 1010 (iOS: 12 lượt, android: 55 lượt , xác thực : 13)

Tỉ lệ xác thực : 19.4%

32

Mi Nhon

Mã mời: 88649138

Điểm số: 993 (iOS: 11 lượt, android: 51 lượt , xác thực : 14)

Tỉ lệ xác thực : 22.6%

33

Ca Phe Dang

Mã mời: 6uaori

Điểm số: 987 (iOS: 15 lượt, android: 54 lượt , xác thực : 11)

Tỉ lệ xác thực : 15.9%

34

Hồ Minh Anh

Mã mời: 26191272

Điểm số: 966 (iOS: 12 lượt, android: 57 lượt , xác thực : 11)

Tỉ lệ xác thực : 15.9%

35

Duẩn

Mã mời: 81753108

Điểm số: 955 (iOS: 7 lượt, android: 65 lượt , xác thực : 11)

Tỉ lệ xác thực : 15.3%

36

Huy Kha

Mã mời: 69706872

Điểm số: 899 (iOS: 9 lượt, android: 58 lượt , xác thực : 10)

Tỉ lệ xác thực : 14.9%

37

Höäň Čubïň

Mã mời: 06650075

Điểm số: 889 (iOS: 5 lượt, android: 53 lượt , xác thực : 13)

Tỉ lệ xác thực : 22.4%

38

unknown

Mã mời: 60190996

Điểm số: 873 (iOS: 15 lượt, android: 36 lượt , xác thực : 12)

Tỉ lệ xác thực : 23.5%

39

Hoàng Nghiệp

Mã mời: 37676595

Điểm số: 857 (iOS: 11 lượt, android: 34 lượt , xác thực : 14)

Tỉ lệ xác thực : 31.1%

40

Ngân Phương

Mã mời: 25177573

Điểm số: 843 (iOS: 23 lượt, android: 21 lượt , xác thực : 11)

Tỉ lệ xác thực : 25.0%

41

Hoàng Trần

Mã mời: 42196875

Điểm số: 842 (iOS: 24 lượt, android: 19 lượt , xác thực : 11)

Tỉ lệ xác thực : 25.6%

42

Nguyen Loc

Mã mời: 96570861

Điểm số: 834 (iOS: 10 lượt, android: 48 lượt , xác thực : 10)

Tỉ lệ xác thực : 17.2%

43

Mỹ Lệ Đàm

Mã mời: 31256810

Điểm số: 816 (iOS: 20 lượt, android: 42 lượt , xác thực : 6)

Tỉ lệ xác thực : 9.7%

44

unknown

Mã mời: 61999287

Điểm số: 807 (iOS: 11 lượt, android: 39 lượt , xác thực : 11)

Tỉ lệ xác thực : 22.0%

45

Trong Van

Mã mời: 80341807

Điểm số: 779 (iOS: 5 lượt, android: 43 lượt , xác thực : 12)

Tỉ lệ xác thực : 25.0%

46

Bi Nhon

Mã mời: 74087988

Điểm số: 765 (iOS: 7 lượt, android: 60 lượt , xác thực : 6)

Tỉ lệ xác thực : 9.0%

47

Thành Tài

Mã mời: 70019172

Điểm số: 762 (iOS: 4 lượt, android: 54 lượt , xác thực : 9)

Tỉ lệ xác thực : 15.5%

48

Yb Hoàng

Mã mời: 81837388

Điểm số: 762 (iOS: 2 lượt, android: 54 lượt , xác thực : 10)

Tỉ lệ xác thực : 17.9%

49

Trần Thiện Thiêm

Mã mời: 58522869

Điểm số: 753 (iOS: 5 lượt, android: 51 lượt , xác thực : 9)

Tỉ lệ xác thực : 16.1%

50

unknown

Mã mời: 08746106

Điểm số: 746 (iOS: 14 lượt, android: 37 lượt , xác thực : 8)

Tỉ lệ xác thực : 15.7%

51

Phạm Chăm

Mã mời: 20863980

Điểm số: 737 (iOS: 1 lượt, android: 49 lượt , xác thực : 11)

Tỉ lệ xác thực : 22.0%

52

Phan Xuân Anh

Mã mời: 69607286

Điểm số: 736 (iOS: 10 lượt, android: 32 lượt , xác thực : 11)

Tỉ lệ xác thực : 26.2%

53

Cong Doan

Mã mời: wv8qfp

Điểm số: 731 (iOS: 17 lượt, android: 37 lượt , xác thực : 6)

Tỉ lệ xác thực : 11.1%

54

Phạm Đình Duy

Mã mời: 98289723

Điểm số: 718 (iOS: 6 lượt, android: 41 lượt , xác thực : 10)

Tỉ lệ xác thực : 21.3%

55

Hoàng Huy

Mã mời: 95039355

Điểm số: 692 (iOS: 8 lượt, android: 34 lượt , xác thực : 10)

Tỉ lệ xác thực : 23.8%

56

Khắc Hưng

Mã mời: 75068091

Điểm số: 684 (iOS: 4 lượt, android: 48 lượt , xác thực : 8)

Tỉ lệ xác thực : 15.4%

57

Hoàng Lâm

Mã mời: 20255589

Điểm số: 666 (iOS: 14 lượt, android: 27 lượt , xác thực : 8)

Tỉ lệ xác thực : 19.5%

58

unknown

Mã mời: 61455691

Điểm số: 652 (iOS: 4 lượt, android: 44 lượt , xác thực : 8)

Tỉ lệ xác thực : 16.7%

59

Hiếu Bùi

Mã mời: 89979768

Điểm số: 644 (iOS: 0 lượt, android: 73 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 2.7%

60

Ƭhái Ģiám

Mã mời: 68473486

Điểm số: 631 (iOS: 7 lượt, android: 47 lượt , xác thực : 5)

Tỉ lệ xác thực : 9.3%

61

Lê Hường

Mã mời: 62371891

Điểm số: 606 (iOS: 0 lượt, android: 42 lượt , xác thực : 9)

Tỉ lệ xác thực : 21.4%

62

Cao Nguyễn Tường Anh

Mã mời: 18401077

Điểm số: 581 (iOS: 3 lượt, android: 37 lượt , xác thực : 8)

Tỉ lệ xác thực : 20.0%

63

Phú Xuân

Mã mời: 56144015

Điểm số: 577 (iOS: 9 lượt, android: 29 lượt , xác thực : 7)

Tỉ lệ xác thực : 18.4%

64

Không Cân Tên

Mã mời: 88550703

Điểm số: 568 (iOS: 8 lượt, android: 26 lượt , xác thực : 8)

Tỉ lệ xác thực : 23.5%

65

Hoàng Bảo Ngọc

Mã mời: 60659770

Điểm số: 559 (iOS: 5 lượt, android: 23 lượt , xác thực : 10)

Tỉ lệ xác thực : 35.7%

66

unknown

Mã mời: 30899397

Điểm số: 538 (iOS: 18 lượt, android: 11 lượt , xác thực : 6)

Tỉ lệ xác thực : 20.7%

67

Tiến Đạt

Mã mời: 95140509

Điểm số: 532 (iOS: 8 lượt, android: 29 lượt , xác thực : 6)

Tỉ lệ xác thực : 16.2%

68

unknown

Mã mời: 79931358

Điểm số: 530 (iOS: 6 lượt, android: 40 lượt , xác thực : 4)

Tỉ lệ xác thực : 8.7%

69

Phùng Ah Đỗ

Mã mời: 10365235

Điểm số: 523 (iOS: 7 lượt, android: 26 lượt , xác thực : 7)

Tỉ lệ xác thực : 21.2%

70

Trường Long

Mã mời: 70480694

Điểm số: 502 (iOS: 4 lượt, android: 29 lượt , xác thực : 7)

Tỉ lệ xác thực : 21.2%

71

unknown

Mã mời: 68314358

Điểm số: 499 (iOS: 3 lượt, android: 38 lượt , xác thực : 5)

Tỉ lệ xác thực : 12.2%

72

Khải Văn

Mã mời: 52451383

Điểm số: 484 (iOS: 8 lượt, android: 23 lượt , xác thực : 6)

Tỉ lệ xác thực : 19.4%

73

unknown

Mã mời: 96047740

Điểm số: 478 (iOS: 4 lượt, android: 41 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 6.7%

74

Tâm Nguyễn

Mã mời: 36749563

Điểm số: 458 (iOS: 4 lượt, android: 31 lượt , xác thực : 5)

Tỉ lệ xác thực : 14.3%

75

Thái Bình

Mã mời: 76651865

Điểm số: 456 (iOS: 0 lượt, android: 27 lượt , xác thực : 8)

Tỉ lệ xác thực : 29.6%

76

Danh Vô

Mã mời: 64431327

Điểm số: 454 (iOS: 8 lượt, android: 23 lượt , xác thực : 5)

Tỉ lệ xác thực : 16.1%

77

Minh Minh

Mã mời: 05223847

Điểm số: 441 (iOS: 7 lượt, android: 27 lượt , xác thực : 4)

Tỉ lệ xác thực : 11.8%

78

Lan Nguyen

Mã mời: 35703388

Điểm số: 436 (iOS: 0 lượt, android: 47 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 4.3%

79

Long Nhat TmT

Mã mời: 14378407

Điểm số: 431 (iOS: 7 lượt, android: 22 lượt , xác thực : 5)

Tỉ lệ xác thực : 17.2%

80

Phạm Đình Duy

Mã mời: 80787869

Điểm số: 420 (iOS: 4 lượt, android: 30 lượt , xác thực : 4)

Tỉ lệ xác thực : 11.8%

81

unknown

Mã mời: 78499268

Điểm số: 418 (iOS: 4 lượt, android: 26 lượt , xác thực : 5)

Tỉ lệ xác thực : 16.7%

82

Đàm Thanh Bình

Mã mời: 91858313

Điểm số: 400 (iOS: 4 lượt, android: 35 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 5.1%

83

Hưng Hoang

Mã mời: 76373860

Điểm số: 396 (iOS: 4 lượt, android: 27 lượt , xác thực : 4)

Tỉ lệ xác thực : 12.9%

84

Đào Khắc Hoàng

Mã mời: 20266664

Điểm số: 389 (iOS: 7 lượt, android: 28 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 5.7%

85

Hết Duyên

Mã mời: 55809646

Điểm số: 386 (iOS: 4 lượt, android: 22 lượt , xác thực : 5)

Tỉ lệ xác thực : 19.2%

86

Tao Nguyen

Mã mời: 37406360

Điểm số: 380 (iOS: 0 lượt, android: 40 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 5.0%

87

Hoang Anh Lê

Mã mời: 54950157

Điểm số: 379 (iOS: 5 lượt, android: 23 lượt , xác thực : 4)

Tỉ lệ xác thực : 14.3%

88

Bay Nguyen

Mã mời: 44363144

Điểm số: 364 (iOS: 0 lượt, android: 38 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 5.3%

89

unknown

Mã mời: 54014341

Điểm số: 355 (iOS: 5 lượt, android: 20 lượt , xác thực : 4)

Tỉ lệ xác thực : 16.0%

90

unknown

Mã mời: 87432436

Điểm số: 351 (iOS: 5 lượt, android: 27 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 6.3%

91

Không Tên

Mã mời: 46080787

Điểm số: 349 (iOS: 5 lượt, android: 23 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 10.7%

92

Trương Quang Lộc

Mã mời: 80446186

Điểm số: 327 (iOS: 3 lượt, android: 24 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 11.1%

93

Hải Hùng

Mã mời: 57375758

Điểm số: 326 (iOS: 4 lượt, android: 22 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 11.5%

94

Hong Nguyen

Mã mời: 49196986

Điểm số: 324 (iOS: 0 lượt, android: 33 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 6.1%

95

Huy Hoàng

Mã mời: 95643061

Điểm số: 320 (iOS: 2 lượt, android: 25 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 11.1%

96

Thành Nguyễn

Mã mời: 97918230

Điểm số: 313 (iOS: 1 lượt, android: 26 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 11.1%

97

Hiếu Bùi

Mã mời: 09604106

Điểm số: 298 (iOS: 0 lượt, android: 26 lượt , xác thực : 3)

Tỉ lệ xác thực : 11.5%

98

Cao Ngọc Lan Anh

Mã mời: 70204288

Điểm số: 281 (iOS: 3 lượt, android: 22 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 8.0%

99

Chảnh Cún'ss

Mã mời: 78531296

Điểm số: 275 (iOS: 1 lượt, android: 25 lượt , xác thực : 2)

Tỉ lệ xác thực : 7.7%

100

Hoàng Long

Mã mời: 33354697

Điểm số: 267 (iOS: 3 lượt, android: 24 lượt , xác thực : 1)

Tỉ lệ xác thực : 3.7%