BigCoin

Quy chế tính điểm top xếp hạng chia sẻ BigCoin
Tổng điểm của mỗi người gồm 3 thành phần
điểm chia sẻ IOS: = số lượt chia sẻ IOS x 15 điểm
điểm chia sẻ Android: = số lượt chia sẻ Android x 8 điểm
điểm thưởng xác thực: = số lượt chia sẻ (ios+android) đã xác thực tài khoản x 30 điểm
Tổng điểm = 3 điểm thành phần cộng lại.
Note: Số lượt xác thực là những người bạn chia sẻ được đã xác thực tài khoản hoặc tích lũy được trên 3000 coin (được đánh giá là chất lượng).
BigCoin khuyến khích và trân trọng các anh em chia sẻ có tỷ lệ xác thực cao.Chúc các bạn chia sẻ may mắn.